Rate 20 photos and earn 20 bonus points!
Please register to earn bonus points
Pikë bonus 0

Do you like the guy?

Do the first step - pick up a gift for him!

Foto u shtua: Dergoj dhurate  
Dergoj dhurate Dorian29 u 24. Shtator 1985 (36), Korçë, Albania Ishte online më tepër se një muaj më parë

Photo link:

Komente

Fotografitë mund të komentohen vetëm nga përdoruesit e regjistruar

joranna më tepër se një muaj më parë

Hi
my name is Joran. in my search for friendship i came across your profile and after going through it i made my mind to contact you as my friend. hope you don't mind if you are interested to know more about me, i want you to write back to me through my email address,(jorandeng95@gmail.com) so that i will send you my pictures for you to who i am. Awaiting to see your lovely reply soonest, have a nice day.

Yours Joran

Shkalla juaj e fundit:
Ju nuk e keni vlerësuar asnjë foto ende
Vlerësoni fotografinë për të mësuar vlerësimin e saj dhe numrin e votave
Fotografitë
Ju shihni vajza dhe djem në moshë prej 18 - 30 nga Albania